Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti probíhají v Terapeutické místnosti pro volnočasové aktivity. Je to speciálně zařízená místnost pro výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti většiny uživatelů domova. Zde se dětem i dospělým věnují 3 vychovatelé 3,5 hodiny dopoledne a přibližně stejný čas odpoledne. Pracují se skupinkou pěti až osmi uživatelů, jejich počet se odvíjí od konkrétních činností, momentálního zdravotního stavu, psychického rozpoložení a od jejich účasti na jiných aktivitách, tj. vzdělávání v rámci povinné školní docházky, fyzioterapie, masáže, individuální činnosti v pobytové místnosti či pobytu venku. K dispozici je zde řada speciálních pomůcek a hraček, mnohé z nich jsou vlastnoručně vyrobené se zaměřením pro potřeby uživatelů s poruchami autistického spektra. Vychovatelé dále používají běžné pomůcky pro jednotlivé terapeutické postupy a počítač se senzorickou obrazovkou, speciální klávesnicí a několika výukovými programy.


Aktivizační činnosti a aktivity v Domově Tereza:

 • Aktivity pro rozvoj jemné motoriky
   
 • Aktivity pro rozvoj rozumových schopností

 • Aktivity pro rozvoj smyslových schopností

 • Alternativní a augmentativní komunikace

 • Bazální stimulace

 • Canisterapie

 • Činnosti na počítači

 • Hudební činnosti

 • Integrační spolupráce

 • Logopedie

 • Míčkování a míčková facilitace

 • Míčkový rehabilitační bazén

 • Muzikoterapie

 • Plavání

 • Pohybové aktivity

 • Pedagogicko psychologické ježdění

 • Aktivity v multisenzorickém prostředí - snoezelen

 • Solná jeskyně

 • Společenské a kulturní akce, návštěvy obchodních center, restauračních zařízení a výlety

 • Stolování a vaření

 • Výtvarné činnosti

 • Zahrádka

Kniha návštěv

Napište číslo 100 slovem

Zatím nebyly vložený žádné příspěvky


Webové stránky zdarma