Aktivizační činnosti

    Vychovatelé v domově zajišťují a koordinují výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, dále provádějí individuální činnosti s uživateli, které vedou k osobnímu rozvoji uživatelů a ke smysluplnému naplňování volného času uživatelů. Tyto aktivity zajišťují formou ranních a odpoledních služeb. Postupy výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností jsou individuální, odvíjejí se od typu a stupně postižení, jsou závislé na aktuálním zdravotním stavu uživatelů. Využívají se speciálně pedagogické terapeutické techniky a metody.  
     Vychovatelé nabízí činnosti v terapeutické místnosti pro volnočasové aktivity. Což je speciálně zařízená místnost, kde se uživatelům věnují tři vychovatelé průběžně celý den v závislosti na rozpisu služeb vychovatelů. Vychovatelé uživatelům nabízí tyto aktivity: procházky, pravidelné aktivizační činnosti (návštěva solné jeskyně, plavání, hiporehabilitace, canisterapie, odpolední klubka), výlety, kulturní a společenské akce.
     Mimo domov uživatelům nabízí vychovatelé především integrační aktivity, které propojují uživatelům společenské vazby a vztahy se společností. Všechny integrační aktivity umožňují uživatelům být ve společnosti, žít plnohodnotný život, zkoušet nevšední zážitky, vzdělávat se, mít nové přátele. Dělat všechny věci (v rámci svých možností), kteří dělají jejich vrstevníci. Vychovatelé a uživatelé spolupracují se školami, zájmovými spolky, navštěvují divadlo, koncerty, kavárny, plesy.  


Nabídka aktivizačních a volnočasových aktivit
 v Domově Tereza (září 2020 - červen 2021):

 • Řečkové a komunikační dovednosti
   
 • Somatická stimulace
    
 • Canisterapie
    
 • Hiporehabilitace
    
 • Hudební aktivity
    
 • Integrační aktivity
    
 • Logopedie
   
 • Míčkování
 • Muzikoterapie
 • Plavání
   
 • Pohybové aktivity
    
 • Aktivity s králíkem
 • Snoezelen
   
 • Solná jeskyně
     
 • Vaření
    
 • Výtvarné aktivity
    
 • Odpolední klubka
    

 

Kniha návštěv

Napište číslo 100 slovem
Věra Dušková napsal
Vkusně a nápaditě vedené webové stránky, které informují o činnosti domova Tereza. Je z nich možné vyčíst zájem a empatický přístup zaměstnanců o uživatele domova.
Stránka: 1