Odkazy

Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza je organizační složkou Centra sociálních služeb, jehož zřizovatelem je Magistrát města Brna. Značnou podporu nám poskytuje i městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora v čele se starostou Mgr. Bc. Markem Viskotem.

Domov Tereza navázal integrační spolupráci s těmito školami:

ŽS Novoměstská
Gymnázium Brno - Řečkovice
ZŠ Horáckého náměstí

Dále spolupracujeme a pravidelně navštěvujeme Zoologickou zahradu, kam jezdíme do zookoutku. Další naše návštěvy směřují za kulturou do Divadla Radost. Knihovna Jiřího Mahena nám nabízí vzdělávací programy, pedaogicko - psychologické ježdění na koni nám umožňuje Jezdecká škola Řícmanice. Pravidelné relaxační návštěvy jsou v solné jeskyni v Brně na Cejlu. Další pravidelností je plavání v plaveckém bazénu - vířivce na Kraví hoře.

Nově jsme navázali spolupráci s organizací SOKOL Řečkovice. Díky nim máme pestré pohybové vyžití a zároveň integrační spolupráci. Za tuto spolupráci jsme moc vděční. Další skvělá spolupráce je s MENDELOVOU UIVERZITOU a to konkrétně s Lesnickou a dřevařskou fakultou. Je to nádherná spolupráce. Děkujeme.

Dále navštěvujeme a spolupracujeme s:

ELPIS Brno
Hvězdárna a planetárium Brno
Technické muzeum
Kočičí kavárna - Pelíšek

Kniha návštěv

Napište číslo 100 slovem
Věra Dušková napsal
Vkusně a nápaditě vedené webové stránky, které informují o činnosti domova Tereza. Je z nich možné vyčíst zájem a empatický přístup zaměstnanců o uživatele domova.
Stránka: 1