O nás

Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza poskytuje pobytové sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza je organizační složkou Centra sociálních služeb, příspěvkové organizace. Zřizovatelem je Magistrát města Brna.

V roce 1992 vznikl z iniciativy rodičů dětí s mentálním postižením a na popud SPMP v Brně – Řečkovicích týdenní stacionář pro děti a mládež s mentálním postižením ve věku od tří do dvaceti šesti let. Poté se stacionář přetransformoval v Ústav sociální péče s celoročním provozem, jehož zřizovatelem se stal Městský ústav sociálních služeb. Od ledna roku 2001 byl Ústav sociální péče převeden pod Centrum sociálních služeb, příspěvkovou organizaci, kterou zřizuje Magistrát města Brna, odbor sociálních věcí. Při provádění reformy sociálních služeb na základě zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách došlo mimo jiné i ke zrušení věkové horní hranice, která byla dříve 26 let.

V současné době je Domov pro osoby se zdravotním postižením Tereza sociální zařízení s celoročním pobytem pro uživatele se středně těžkým, těžkým, hlubokým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem ve věku od 3 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. V domově bydlí děti, mládež, muži i ženy. Uživatelé mají různý typ a hloubku postižení, odlišnou úroveň mobility i komunikačních schopností. Kapacita zařízení je dvacet lůžek a k dispozici jsou jedno až čtyřlůžkové pokoje.

Celé prostředí Domova Tereza je umístěno v jednom patře čtyřpodlažní budovy, kterou má ve správě Ministerstvo práce a sociálních věcí. K dispozici jsou dva velké výtahy, které zajišťují bezbariérový přístup do budovy a všechny vnitřní prostory jsou zcela bezbariérové. Uživatelé kromě svých pokojů, kterých je celkem sedm, mají k dispozici denní pobytovou místnost, která slouží současně jako jídelna, dále terapeutickou místnost pro volnočasové aktivity, místnost se snoezelenem a rehabilitační místnost. Nezbytnou součástí je také sociální zázemí, tedy WC a prostorná koupelna se sprchami a velkou vanou. Tato je též využívána pro perličkové koupele.

Kniha návštěv

Je-li dnes středa, co bude zítra?
Věra Dušková napsal
Vkusně a nápaditě vedené webové stránky, které informují o činnosti domova Tereza. Je z nich možné vyčíst zájem a empatický přístup zaměstnanců o uživatele domova.
Stránka: 1